Avís legal

 

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini tofonamasfont.com pertanyen a Josep Maria Font Viñals, amb domicili a Barri del Raval, s/n, de Sant Gregori (17150). El CIF de Josep Maria Font Viñals és 40329122W

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Josep Maria Font Viñals o de terceres persones amb qui Josep Maria Font Viñals ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Josep Maria Font Viñals difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Josep Maria Font Viñals adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Josep Maria Font Viñals

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Josep Maria Font Viñals no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a tofonamasfont.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Josep Maria Font Viñals no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Josep Maria Font Viñals declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. Josep Maria Font Viñals no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Josep Maria Font Viñals.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Josep Maria Font Viñals informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Josep Maria Font Viñals per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Josep Maria Font Viñals amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB TOFONAMASFONT.COM

Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

Tòfona Mas Font · Barri del raval, s/n · 17150 Sant Gregori Tel.: 639 333 301 info@tofonamasfont.com Avís legal Política de cookies
Danzai Software